Browsing all articles tagged with สพฐ | GAMMACO News
Posted by admin

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฏาคม  2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ณ โรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคม  จ.พะเยา ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมมากกว่า 20 โรงเรียน

Posted by admin

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน LEGO Education จำนวน 60 ชุด และถ้วยรางวัลจำนวน 9 ถ้วย รวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท ให้กับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นของรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2554 ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์ ระหว่างปีงบประมาณ 2553 – 2555 รวม 3 ปีต่อเนื่องโดย มี ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ อ.วิภาพร […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบสื่อการเรียนการสอน LEGO Education จำนวน 60 ชุด และถ้วยรางวัลจำนวน 24 ถ้วย รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นของรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแช้มป์ประเทศไทยประจำปี 2553

Posted by admin

“เด็กลำพูน”  สุดเจ๋งซิวรางวัลทีมยอดเยี่ยมแข่งหุ่นยนต์นานาชาติ ที่ไต้หวัน ฝ่าด่าน 64 ทีม จาก 23 ประเทศทั่วโลก ประกาศศักยภาพเด็กไทยไม่ธรรมดา ตัวแทนทีม เผยประสบการณ์ต่างแดนนำมาใช้บูรณาการเรียนหนังสือ รู้จักวางแผน-แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แนะผู้ใหญ่เปิดสนามประลองกึ๋นให้เด็กต่างจังหวัดแจ้งเกิด