Browsing all articles tagged with วันเด็ก | GAMMACO News
Posted by admin

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ โรงเรียน นายร้อยตำรวจ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 โดยได้รับเกียรติจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้นำเสนอกิจกรรมร่วมกันทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแจกของที่ระลึกให้กับเด็กๆที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ การแข่งขันต่อ Lego, การตอบคำถามจากสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบริษัทฯ  เป็นต้น วันเด็กปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 สำหรับ คำขวัญวันเด็กประจำปี 2555 ของนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คือ  “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”