Posted by admin

ภาพบรรยากาศเก็บตก โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2016 รอบภาคกลาง ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากอิชิตัน ที่ร่วมสนับสนุนน้้ำผลไม้ตลอดการจัดโครงการ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน www.gammaco.com/fll