Posted by admin

                     สวัสดีค่ะ เมื่อวานนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ช่อง ETV ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตสำหรับเด็ก robotschild อัดเทปในรายการ เมืองหุ่นยนต์ โดยในท้ายรายการมีตอบคำถาม มอบของที่ระลึกจาก บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับผู้ตอบถูกอีกด้วย www.gammaco.com รายการ “เมืองหุ่นยนต์”  ตอนที่ 1 หุ่นยนต์คืออะไร  ตอนที่ 2 โครงสร้างของหุ่นยนต์  ตอนที่ 3 มอเตอร์หุ่นยนต์ ตอนที่ 1  ตอนที่ 4 มอเตอร์หุ่นยนต์ ตอนที่ 2  ตอนที่ 5 มอเตอร์หุ่นยนต์ […]