Posted by admin

สวัสดีค่ะ เมื่อวันนี้ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้สาระสนเทศ ร่วมกับ ตัวแทนจาก Lego Education ประเทศเดนมาร์ค ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าสื่อการเรียนการสอน Brand Lego Education ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน น้องๆ จากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมศึกษา เพื่อศึกษาแนวการเรียนการสอนในประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านผลิตภัณฑ์ Lego Education ต่อไป www.gammaco.com

Posted by admin

สวัสดีค่ะ เมื่อวานนี้ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้สารสนเทศ ร่วมกับ ตัวแทนจาก Lego Education ประเทศเดนมาร์ค ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าสื่อการเรียนการสอน Brand Lego Education ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน น้องๆ จากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เพื่อศึกษาแนวการเรียนการสอนในประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านผลิตภัณฑ์ Lego Education ต่อไป www.gammaco.com