Posted by admin

สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมครู ในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ โรงเรียน จักรคำคณาทร ห้องประชุม ฟ้าหลวง จังหวัด ลำพูน