Browsing all articles from August, 2016
Posted by admin

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธในงาน Thailand STEM Festival ๒๐๑๖ ของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม งานจะมีตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 www.gammaco.com      

Posted by admin

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM การใช้โปรแกรมออกแบบและเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม2559 ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี www.gammaco.com          

Posted by admin

เมื่อวันที่  22 – 23 สิงหาคม 2559 ทางบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะ ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ตามแนว STEM ROBOT  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนวัดป่าประดู่  และที่สำคัญงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น www.gammaco.com  

Posted by admin

สวัสดีค่ะ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน STEM Education ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559 เวลา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒศึกษา บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ www.gammaco.com              

Posted by admin

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางทีมงาน บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559