Posted by admin

สวัสดีค่ะ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วถึงแม้การเดินทางจะเป็นอุปสรรค แต่ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เราก็ยังไม่หยุดที่จะลงพื้นที่ที่จะให้ความรู้ กับน้องๆ โดยในวันนี้ทีมงานได้เก็บภาพบรรกาศงานอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559                                

Posted by admin

ภาพบรรยากาศการอบรมทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรม ณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559