Posted by admin

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ ” การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Lego mindstorm EV3 ” จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์ ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย ) จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2559                     สมัครเข้าร่วมแข่งขัน http://gammaco.com/wro/