Posted by admin

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่าง วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559