Posted by admin

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เก็บภาพบรรยากาศ การอบรมพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณิต พุทธิรัตน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มาฝากกันค่ะ