Browsing all articles from April, 2016
Posted by admin

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เก็บภาพบรรยากาศการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติและหุ่นยนต์บังคับมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี