Posted by admin

ภาพบรรกาศการอบรม LEGO Education Mindstorms EV3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัด ลำพูน