Posted by admin

โปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอม กับชุดเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ (Logger sensor) ที่บริษัท แกมมาโก้ คัดสรรกันมาลดราคามากถึง 50 % เพื่อต้อนรับชั้นเรียนใหม่ โดยสามารถเลือกใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเซต เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม ระยะเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม-ธันวาคม 2558 เท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสารโปรโมชั่น