Posted by admin

หุ่นจำลองคุณภาพดี เพื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์หลากหลายรายการ ลดราคากว่า 50% เช่น หุ่นจำลองโครงกระดูก,หุ่นจำลองตา,หุ่นจำลองจมูกและหุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์เพศชายและหญิง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2558  ด่วน!! สินค้ามีจำนวนจำกัด Download Promotion