Posted by admin

ภาพบรรยากาศงาน EV3 Training Workshop For Beginner ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2558 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความรู้ในเรื่อง 3 ฟังก์ชั่นหลัก ของ EV3 (Manual, Auto, Data Loging) ซึ่งทางผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้เบื้องต้นไปพัฒนา และสร้างสรรค์หุ่นยนต์ได้ต่อไป ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/LEGOeducationThailand