Posted by admin

        บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้หลักการทำงานในเบื้องต้น ของสื่อการเรียนการสอน LEGO Education Mindstorm EV3 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ไปกับกิจกรรม Workshop หลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของหุ่นยนต์และการใช้โปรแกรมเบื้องต้น และการใช้เซ็นเซอร์ต่าง ๆ (AUTO) 2. เรียนรู้เรื่องการบังคับหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์เสริม ต่าง ๆ เช่น Tablet, IPAD และ Smart Phone (Manual) 3. เรียนรู้เรื่องการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ทำโครงงานต่าง ๆ (Data Loging)   กำหนดการอบรม วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558 ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เวลา […]