Posted by admin

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา  บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ LEGO Educationจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “The Last Resource ปฏิบัติการหุ่นยนต์กู้เหมืองมหาภัย”  ชิงถ้วยรางวัลกว่า 20,000 บาทและถ้วยรางวัลจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นในงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจําปี 2557  ณ บริเวณ ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  จ.ขอนแก่นการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น และ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 32 ทีม  จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.รางวัลชนะเลิศ  ทีม Pisan Robot : จากโรงเรียนพิศาลปุณวิทยา จ.ขอนแก่น 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณต่อศักดิ์ จันทรวิสูตร ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จํากัดได้นําคณะผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ทีมชาติไทย WRO:2014 ประกอบไปด้วย  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล , โรงเรียนจักรคําคณาธร จังหวัดลําพูนและโรงเรียนโยธินบูรณะ เข้ารายงานผลความสําเร็จจากการคว้าแชมป์หุ่นยนต์โอลิมปิคโลก ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนื้ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากคุณรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการ สพฐ.ได้ให้โอวาทชื่นชมความสําเร็จของคณะตัวแทนทีมชาติไทยที่คว้ารางวัลระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศตลอดจนชมการสาธิตการแข่งขันของนักเรียนและมอบรางวัลแก่คณะนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย