Posted by admin

และแล้วสนามการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ WRO:2014 ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเรียบร้อยแล้วกับ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 3 – 5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จ.ปทุมธานี โดยครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมชิงชัยจากทั่วประเทศกว่า 200 ทีมด้วยกันสำหรับการชิงโควต้าไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปทำการแข่งขันยังรอบชิงแชมป์โลก ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซียจำนวน 25 โควตาจากประเภทการแข่งขัน 4 ประเภทด้วยกัน ซึ่งการแข่งขัน WRO ในปีนี้ใช้ชื่อหัวข้อว่า “Robot & Space หรือหุ่นยนต์กับห้วงอวกาศ” โดยการแข่งขันมีด้วยกัน 4 ประเภทการแข่งชันดังนี้ –          ประเภททั่วไป แบ่งออกเป็น 3 รุ่นการแข่งขันได้แก่ 1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 2.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและ 3.รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี –          ประเภทความคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 4 กันยายน2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เรื่องสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) รอบชิงแชมป์ประเทศไทยการประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยมี ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด […]