Browsing all articles from August, 2014
Posted by admin

มาถึงสนามสุดท้ายของการแข่งขันต่อเลโก้ตามจินตนาการหรือ LEGO Education Brick Challenge :2014 รอบภูมิภาคกันแล้ว ณ สนามชิงแชมป์ภูมิภาคเหนือซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยครั้งนี้มีน้องๆในภาคเหนือให้ความสนใจร่วมเข้าแข่งขันกันถึง 5 ทีมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ น้องๆก็ได้เปิดแผ่นป้ายเลือกโจทย์ได้หัวข้อที่ชื่อว่า “สวนสนุกในอนาคต” ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้น้องๆจะได้เวลาในการต่อตามหัวข้อที่ 120 นาทีหรือ 2 ชั่วโมงนั่นเอง หลังจากทราบโจทย์แล้วน้องๆแต่ละคนก็ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์รวมถึงจินตนาการออกมาตามโจทย์ที่ทางเราให้ไว้อย่างสนุกสนาน โดยพอครบ 2 ชั่วโมงก็จะเป็นการให้น้องบรรยายสิ่งที่ต่อมาสั้นๆให้กรรมการเข้าใจ และแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการโหวตหาผู้ชนะนั่นเอง โดยมีกรรมการประกอบไปด้วยพี่ๆจาก LEGO Education ( 60 คะแนน) และพี่ๆ Staff จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก 10 คน ( 40 คะแนน)   โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม : P.R.C. Robot จาก โรงเรียนปริ้นส์รอแยลส์วิทยาลัย ได้รับคะแนนโหวตไป […]

Posted by admin

ผ่านไปอีก 1 สนามแล้วกับการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ในรอบชิงแชมป์ภูมิภาค ครั้งนี้เราอยู่กันที่ภาคเหนือของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบชิงแชมป์ภูมิภาคอีสาน โดยครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมชิงชัยจากทั่วภูมิภาคใต้กว่า 60 ทีมซึ่งการแข่งขัน WRO ในปีนี้ใช้ชื่อหัวข้อว่า “Robot & Space หรือหุ่นยนต์กับห้วงอวกาศ” โดยการแข่งขันมีด้วยกัน 3 รุ่นการแข่งขันได้แก่ 1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 2.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและ 3.รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี   สำหรับผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้   รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “Rocket” รางวัลชนะเลิศ : ทีม OMO Robot จากศูนย์หุ่นยนต์ RoboMind Center รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม The Lego P.R.C. & RoboMind […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัด โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) ประจำภูมิภาคเหนือ ณ ห้องประชุม CSB100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี ดร. สนธิ พลชัยยา วิทยากรจากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เกียรติมาให้ความรู้เรื่องของสะเต็มศึกษากับคณะอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา กว่า 60 ท่าน จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคเหนือ พร้อมทั้งวิทยากรจาก บริษัท […]

Posted by admin

ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งครั้งกับการแข่งขันหุ่นยนต์ท้องถิ่นประจำปี 2557 โดยความร่วมมือของบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ๊ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยในงานนี้มีการแข่งขัน 2 ประเภทด้วยกันได้แก่ 1.การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “The Last Resource ปฏิบัติการหุ่นยนต์กู้เหมืองมหาภัย” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยผู้เข้าแข่งขันต้องทำการสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจต่างๆในสนามแข่งขันซึ่งมีอยู่มากมายหลายภารกิจด้วยกัน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 ทีม และ 2.การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ประจำปี 2557 หรือ WRO:World Robot Olympiad เฉพาะประเภทความคิดสร้างสรรค์ (โครงงาน) ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องทำโครงงานภายใต้หัวข้อ “Robots And Space” โดยมีหัวใจหลักเพื่อช่วยเหลือ ทำภารกิจหรือแก้ไขปัญหาต่างๆบนอวกาศ สำหรับผลการแข่งขันทั้ง 2 การแข่งขันมีดังนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ“The Last […]