Browsing all articles from July, 2014
Posted by admin

  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์,สื่อการเรียนการสอน ที่ได้รับเกียรติจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมงานแสดงผลงานในงานนิทรรศการสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยในงานนี้มีการแนะนำโครงการและการเสวนา เรื่อง ความร่วมมือในเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่มีผู้ร่วมงานจากศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จำนวน 13 โรงเรียน และกว่า 91โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ภายในงานนิทรรศการสะเต็มศึกษา ได้มีการแสดงชุดสื่อการเรียนการสอนเรื่องสะเต็มศึกษา ในหัวข้อ “Play on […]

Posted by admin

                เรียกได้ว่าสนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะให้กับน้องๆผู้เข้าแข่งขันรวมถึงผู้ชมได้อย่างมากมายเลยทีเดียวกับการแข่งขันต่อเลโก้ตามจินตนาการหรือ LEGO Education Brick Challenge :2014 สนามชิงแชมป์ภูมิภาคใต้ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยครั้งนี้มีน้องๆร่วมเข้าแข่งขันกันอยู่ที่ 6 ทีม โดยก่อนเริ่มการแข่งขันน้องๆจะได้เปิดแผ่นป้ายเพื่อเลือกหัวข้อในการแข่งขันซึ่งน้องๆก็เปิดป้าย LEGO Education และได้หัวข้อที่ชื่อว่า “โลกในอนาคต” ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้น้องๆจะได้เวลาในการต่อตามหัวข้อที่ 120 นาทีหรือ 2 ชั่วโมงนั่นเอง หลังจากทราบโจทย์แล้วน้องๆแต่ละคนก็ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์รวมถึงจินตนาการออกมาตามโจทย์ที่ทางเราให้ไว้อย่างสนุกสนาน โดยพอครบ 2 ชั่วโมงก็จะเป็นการให้น้องบรรยายสิ่งที่ต่อมาสั้นๆให้กรรมการเข้าใจ และแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการโหวตหาผู้ชนะนั่นเอง โดยมีกรรมการประกอบไปด้วยพี่ๆจาก LEGO Education ( 60 คะแนน) และพี่ๆ Staff จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอีก 10 คน ( 40 คะแนน)   โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม : LEGO […]

Posted by admin

ผ่านไปอีก 1 สนามแล้วกับการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ในรอบชิงแชมป์ภูมิภาค ครั้งนี้เราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ต “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับการแข่งขันสนามภูมิภาคใต้ประจำปี 2557 โดยครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมชิงชัยจากทั่วภูมิภาคใต้กว่า 30 ทีมซึ่งการแข่งขัน WRO ในปีนี้ใช้ชื่อหัวข้อว่า “Robot & Space หรือหุ่นยนต์กับห้วงอวกาศ” โดยการแข่งขันมีด้วยกัน 3 รุ่นการแข่งขันได้แก่ 1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 2.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและ 3.รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี   สำหรับผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “Rocket” รางวัลชนะเลิศ : ทีม Surat Robot Team 2 จากศูนย์หุ่นยนต์ Robot’s Child สุราษฏร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Surat […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคใต้ ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานพ ชาชิโย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสะเต็มศึกษาให้กับครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในเขตภูมิภาคใต้ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน […]

Posted by admin

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคกลาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ใน การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์จากทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ ดร. สนธิ […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เรื่องสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education Workshop) และกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 (Student STEM Project Awards 2014) การประกวดโครงงานภายใต้หัวข้อ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)” ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคาร SC-1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.), บริษัท […]