Posted by admin

ผ่านพ้นกันไปแล้วอีกครั้งสำหรับการแข่งขัน First LEGO League Thailand 2013 หรือ FLL:2013 Thailand ภายใต้ชื่อหัวข้อในปีนี้นั่นก็คือ  “Nature’s Fury….ภัยพิบัติธรรมชาติ”  โดยการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์  จังหวัดปทุมธานี การแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 29 ทีมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศกันเลยทีเดียว โดยในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องลงแข่งทั้งหมดด้วยกัน 4 ประเภทคือ  1.Robot Performance หรือการทำภารกิจบนสนามแข่งขัน  2.Robot Design Judging การนำเสนอการทำหุ่นยนต์ด้านต่างๆเช่น โครงสร้างหรือโปรแกรมเป็นต้น   3.Project Judigng การนำเสนอโครงงานภายใต้หัวข้อ “Nature’s Fury….ภัยพิบัติธรรมชาติ”    4.Core Value Judging การนำเสนอการทำงานเป็นทีม ในส่วนของคณะกรรมการทั้ง 18 ท่านที่มาร่วมตัดสินในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆมาร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสิน […]