Posted by admin

รวมภาพบรรยายกาศงาน SMPC สนามภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร SC-1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด , สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สพวค.)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556  (SMPC: Science and Math Project Challenge 2013) สนามการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ อาคาร SC-1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดงานครั้งนี้ ผศ.ดร.คมศร […]