Browsing all articles from July, 2013
Posted by admin

บรรยากาศโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 ( Science and Math Project Challenge 2013 :SMPC) ภาคกลาง    ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จอีกครั้งสำหรับงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 ( Science and Math Project Challenge 2013 : SMPC) สนามภาคกลาง โดยทางผู้จัด บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด , สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สพวค.)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดโครงงานฯในครั้งนี้  โดยจัดขึ้น ณ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี เมื่อวันที่ 17-18 […]

Posted by admin

บรรยากาศโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 ( Science and Math Project Challenge 2013 :SMPC) ภาคใต้   เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ที่ผ่านมา บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด , สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สพวค.)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ (สพฐ.) ได้ร่วมจัดงานโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี 2556 ณ สนามภาคใต้  โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้   ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรุจิกาญจน์  อิงคอำรุงพงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานพิธีเปิดในงานดังกล่าว บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของทั้งผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน […]