Browsing all articles from June, 2013
Posted by admin

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย  (SMPC : SCIENCE & MATH PROJECT CHALLENGE 2013) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แนวคิดในหัวข้อ “รักษ์พลังงาน” โดยความร่วมมือจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด, สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สพวค.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ (สพฐ.)  ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทางบริษัทได้มีการจัดประกวดระดับภูมิภาค และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษา และน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดจากโรงเรียนต่างๆทางภาคเหนือ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปสำหรับการประกวดโครงงานระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ซึ่งจัดขึ้น ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 13 – 14 มิ.ย. 56 ที่ผ่านมา เพื่อค้นหาทีมผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ไปแข่งระดับประเทศต่อไป โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน รวมทั้งสิ้น 18 ทีม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด เพราะน้องๆบางคนมาประกวดเป็นครั้งแรก น้องๆที่ี้เข้าร่วมงานนอกจากจะได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว น้องๆยังได้รับข้อเสนอแนะต่างๆและคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการ เพื่่อนำไปพัฒนาในการแข่งขันในระดับต่อไป […]