Posted by admin

เตรียมตัว เตรียมทีมให้พร้อมและพกพาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ มาเจอกันได้กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย  (SMPC : SCIENCE & MATH PROJECT CHALLENGE 2013)  ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัลและป้ายประกาศเกียรติคุณ  ภายใต้หัวข้อ “รักษ์..พลังงาน”  ( Energy Preserve )  โดยโครงงานที่จัดการประกวดมีทั้งสิ้น 2 ประเภท แบ่งตามระดับชั้นได้ดังนี้         1.ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ – ระดับชั้นมัธยมต้น – ระดับชั้นมัธยมปลาย 2.ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ -ระดับชั้นประถมศึกษา – ระดับชั้นมัธยมต้น – ระดับชั้นมัธยมปลาย โดยในปีนี้ทางผู้จัดได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดการแข่งขันรอบภูมิภาคขึ้นเพื่อชิงแชมป์ระดับภูมิภาค โดยมีกำหนดการแข่งขันดังต่อไปนี้                                 ลำดับ วันที่ รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ จังหวัด 1 13 – […]