Posted by admin

จบไปแล้วการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555  Science & Math Project Challenge  SMPC : 2012 ประจำปี 2555 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ ลานกิจกรรมชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณพจมาน วงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมบูธโครงงานของน้องๆที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ การแข่งขันประกวดโครงงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2.ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมประกวดในทุกประเภทรวมกว่า 90 ทีม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินโครงการประกวดในครั้งนี้ อาทิเช่น […]