Browsing all articles from September, 2012
Posted by admin

LEGO Education Genius ถ้าคุณรัก LEGO Education ชอบ LEGO Education และคิดว่าเชี่ยวชาญใน  LEGO Education แล้วล่ะก็…. โอกาสที่ท้าทายความสามารถคุณมาถึงแล้ว !!! Gammaco ขอเชิญผู้ที่มีความสามารถทุกคน ร่วมสมัครเป็น  LEGO Education Genius วิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  LEGO Education ให้แก่ลูกค้าของบริษัทแกมมาโก้ ฯ  พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายจากทางบริษัท ฯ   โดยมีคุณสมบัติดังนี้  มีความรู้ในการใช้หุ่นยนต์ LEGO Education NXT และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เชี่ยวชาญในโปรแกรม NXT Mindstorm 2.0 , ROBOLAB 2.9 ,ROBOTC 2.0 มีทักษณะในการสื่อสาร บรรยายข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ มีใจรักในกิจกรรมอบรมและพัฒนาหลักสูตรอบรมได้ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายได้ ไม่จำกัดเพศ […]

Posted by admin

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวินเซอร์  บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคสื่อและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู  เยียวยา ครูและนักเรียน โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยมีคณะอาจารย์ตัวแทนจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเข้ารับสื่อและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จำนวน 9 โรงเรียนด้วยกัน

Posted by admin

จบไปแล้วการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555  Science & Math Project Challenge  SMPC : 2012 ประจำปี 2555 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ ลานกิจกรรมชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณพจมาน วงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมบูธโครงงานของน้องๆที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ การแข่งขันประกวดโครงงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2.ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมประกวดในทุกประเภทรวมกว่า 90 ทีม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินโครงการประกวดในครั้งนี้ อาทิเช่น […]

Posted by admin

ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งกับการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์รอบชิงแชมป์ประเทศไทย   World Robot Olympiad  : WRO 2012 ประจำปี 2555 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภททั่วไป , ประเภทความคิดสร้างสรรค์ , ประเภท Robot Soccer โดยมีทีมให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันรวมทุกประเภทกว่า 200 ทีมด้วยกัน โดยในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์รอบชิงแชม์ประเทศไทย ประจำปี 2555 World Robot Olympiad  : WRO 2012 ได้รับเกียรติจากคุณพจมาน วงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและชมการสาธิตการแข่งขันประเภททั่วไปรุ่นอายุไม่เกิน 18 […]