Browsing all articles from July, 2012
Posted by admin

ผ่านไปอีกภูมิภาคแล้วกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” ประจำภูมิภาคเหนือ รอบนี้เราขึ้นเหนมือมาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆ สนามนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วภูมิภาคเหนือให้การสมัครเข้าร่วมประชุมกันประมาณ 80 ท่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านอาเซียนจากวิทยากรที่เข้าร่วม และในระหว่างการบรรยายยังมีการเล่นเกมแจกสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย ซึงสามารถดูภาพบรรยากาศได้ทางด้านล่าง สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะเป็นรอบของภูมิภาคใต้และจัดขึ้นเป็นภูมิภาคสุดท้ายแล้ว  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อาจารย์ในภูมิภาคท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.gammaco.com เลยครับ ภาพบรรยากาศ  ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.451806791506036.101044.263668800319837&type=1 หรือ http://www.facebook.com/GammacoThailand

Posted by admin

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจาปี 2555   SMPC : Science & Math  Project Challenge 2012”  ชิงทุนการศึกษารวมมากว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และป้ายประกาศเกียรติคุณ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลด จดหมายเชิญ รายละเอียดโครงการประกวดได้ตามลิ้งด้านล่าง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2555 – Download โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  SMPC 2012 และ จดหมายเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ – Download SMPC 2012 POSTER

Posted by admin

ผ่านไปอีกภูมิภาคแล้วกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” ประจำภูมิภาคกลาง รอบนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 12 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา สนามนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วภูมิภาคกลางให้การสมัครเข้าร่วมประชุมกันอย่างมากมาย โดยการประชุมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งงานนี้ทางอาจารย์ที่เข้าร่วม ได้รับตัวอย่างสิ่อการเรียนการสอนติดไม้ติดมือกลับไปพร้อมกับประกาศนียบัตรอีกด้วย สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะเป็นรอบของภูมิภาคเหนือ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ในภูมิภาคท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.gammaco.com เลยครับ ภาพบรรยากาศ