Posted by admin

เมื่อวาน วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องรัชดาบอลรูม โรงแรมเอสซีปาร์ค มีนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน ทยอยเข้าร่วมงานแถลงข่าว ไทยคม โรโบแคมป์ 2012 ซึ่งจัดขึ้น โดย มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคัดเลือกเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดสร้างหุ่นยนต์ ไปเปิดประสบการณ์ระดับโลก ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ก็ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมชี้แจงภาพรวมของโครงการ ในขณะที่ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดกิจกรรม ทั้งนี้ภายในงานจะมีการสาธิตหุ่นยนต์เยาวชน ทีมบาธแลบ ก่อนจะสิ้นสุดการแถลงข่าวในเวลาประมาณ 14.30 น. ส.แพทองธาร แถลงการแข่งขันหุ่นยนต์ไทยคมน.ส.แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า โครงการไทยคม โรโบแคมป์ 2012 […]