Browsing all articles from June, 2012
Posted by admin

เมื่อวาน วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องรัชดาบอลรูม โรงแรมเอสซีปาร์ค มีนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน ทยอยเข้าร่วมงานแถลงข่าว ไทยคม โรโบแคมป์ 2012 ซึ่งจัดขึ้น โดย มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคัดเลือกเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดสร้างหุ่นยนต์ ไปเปิดประสบการณ์ระดับโลก ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ก็ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมชี้แจงภาพรวมของโครงการ ในขณะที่ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดกิจกรรม ทั้งนี้ภายในงานจะมีการสาธิตหุ่นยนต์เยาวชน ทีมบาธแลบ ก่อนจะสิ้นสุดการแถลงข่าวในเวลาประมาณ 14.30 น. ส.แพทองธาร แถลงการแข่งขันหุ่นยนต์ไทยคมน.ส.แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า โครงการไทยคม โรโบแคมป์ 2012 […]

Posted by admin

ผ่านพ้นไปแล้วกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วภูมิภาคอีสานให้การสมัครเข้าร่วมประชุมมากกว่า 120 ท่าน  โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเข้มข้นและสนุกสนาน นอกจากได้ความรู้แล้วยังได้รับมอบเกียรติบัตรกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะเป็นคิวของภูมิภาคกลาง โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  อาจารย์ในภูมิภาคกลางท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.gammaco.com ภาพบรรยากาศสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ภูมิภาคอีสาน