Posted by admin

พบกับแกมมาโก้ได้ ในงานมหกรรมการศึกษา Educa : 2011 งานนิทรรศการการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครู รวมไปถึงประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน โดยมีการประชุมเชิงการศึกษาและการแสดงสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ พบกับบูธแสดงสินค้าจากแกมมาโก้ได้ที่บูธหมายเลข D7  ตั้งแต่วันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา

Posted by admin

พบกับแกมมาโก้ได้ ในงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2011 (Worlddidac Asia 2011)  งานแสดงที่เชื่อมโยงผู้นำเสนออุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากว่า 120 บริษัทจาก 25 ประเทศเข้ากับผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ฝ่าย จัดซื้อ และนักวิชาการกว่า 12,000 ท่านทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน  พบกับบูธแสดงสินค้าจากแกมมาโก้ได้ที่บูธหมายเลข B2  ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์