Browsing all articles in Uncategorized
Posted by admin

พิธีลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 62 ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินการขึ้น โดยมีความประสงค์ที่จะร่วมมือทางวิชาการ โดยร่วมพัฒนาด้านทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีขอบข่ายความร่วมมือที่สำคัญ คือ ร่วมกันในการผลิตบัณฑิต […]

Posted by admin

วันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (แถวหน้า คนที่ 6 จากซ้าย) และ คุณณัฐธิดา จิตรเอื้อกุล ผู้จัดการแผนกการตลาด (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) ได้เข้าร่วมประชุม “The Plastic Initiative” กับ UNESCO โดยคุณ Benno Boer (Chief of National Science) พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายเอกชน เพื่อร่วมหาแนวทางลดพลาสติกอย่ายั่งยืน

Posted by admin

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดแข่งขันชิงแชมป์หุ่นยนต์ FIRST LEGO LEAGUE THAILAND 2018/19 ระดับประเทศไทยเพื่อส่งตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายนนี้ ทั้งนี้ทางบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัดขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกทีมด้วยนะคะ รวมถึงน้องๆที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติด้วยค่ะ โดยมีทีมที่ผ่านไปต่อสนามนานาชาติมีดังนี้ FLL Champion’s Award 1st Place – ทีม SG-Classic จากโรงเรียน เซนต์คาเบรียล FLL Champion’s Award 2nd Place – ทีม VIKING จากสถาบัน TOP ROBOT KIDS FLL Jr. Champion’s Award […]

Posted by admin

(ภาพจาก http://www.nsm.or.th) เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งคลอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายจักรริน จันทรวิสูตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด)และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) พร้อมด้วย นางสาวนวลวรรณ ชะอุ่ม (ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย)จำกัด) และ นางกรรณิการ์ เฉิน (รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การจัดทำโครงการ Lego education Innovation Studio เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ลงมือฝึกหัด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผ่านผลิตภัณฑ์ LEGO education เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

Posted by admin

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยชุด LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562  

Posted by admin

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างหุ่นยนต์ด้วยชุดฝึก TETRIX (PITSCO Education) และการเขียนโปรแกรม LabVIEW ควบคุมการขนส่งแบบอัตโนมัติด้วยระบบวิชัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562   ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/yF9zE7

Posted by admin

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเพื่ออบรมทักษะการเป็นนักประดิษฐ์และนวัตกร แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และฝึกอบรมคุณครู

Posted by admin

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธและร่วมสนับสนุนของรางวัล lego education ในงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยทีมที่เข้าแข่งขันหลายทีมได้ทำหุ่นยนต์ของ lego education หรือ EV3 เข้าแข่งขันในหลายประเภทการแข่งขันในครั้งนี้

Posted by admin

สวัสดีค่ะ เมื่อวานนี้ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมออกบูธโรงเรียน บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ และนักเรียนจากโรงเรียนภายนอก ให้ความสนใจสินค้า Lego ของเราเป็นจำนวนมาก        

Posted by admin

ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม My Hope T จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท + ถ้วยเกียรติยศ + ชุด Lego NXT 1 ชุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม My Hope NL จาก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม I Genius จากโรงเรียน — ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม I Genius T จากโรงเรียน — […]