นายอำนวย อุตตระพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้นำนักเรียนที่ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยมจากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติและ คณะ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับโอวาทในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวันนี้ เวลา 08.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอำนวย อุตตระพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้นำนักเรียนที่ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยมจากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติและ คณะ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อรับโอวาทในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว

นายอำนวย อุตตระพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้กล่าว รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO®League THAILAND 2009 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2552 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเชียร์รังสิต เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ในงาน FIRST LEGO League Open International Championship 2010 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2553 โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 ทีม ซึ่งทีมจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล Champion”s Award และรางวัล Robot Performance Award พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท โดยสามารถทำคะแนนการแข่งขันหุ่นยนต์ได้สูงสุดและเวลาดีที่สุด ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยพร้อมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลอื่นอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชมผู้บริหาร ครู อาจารย์ที่ได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีๆ ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยในหลายๆ โรงเรียนและต่อยอดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนไทย ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมเพราะว่า การแข่งขันต่าง ๆ เยาวชนจะต้องเก่งทั้งภาษาและเทคโนโลยีด้วย โดยที่ผ่านมาได้มีปัญหามาโดยตลอด เพราะคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมักจะไม่สันทัดเรื่องภาษา ส่วนเยาวชนที่เก่งภาษาจะไม่สันทัดเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก ถ้าหากว่าสภาพเป็นเช่นนี้ เพราะเนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่มักจะเป็นภาษาต่างประเทศเกือบทั้งหมด หรือประมาณ ร้อยละ 90

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 อย่างเต็มที่ โดยพยายามมุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมกิจกรรม ส่วนหลักสูตรใดที่ซ้ำซ้อนและไม่มีความจำเป็น อาจจะให้มีการถอดออกแล้วมาเน้นในเรื่องของกิจกรรมแทนคือ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนครึ่งวัน อีกครึ่งวันให้มีการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ กีฬา ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม หรือการเรียนรู้จากชุมชุมท้องถิ่น ตลอดจนการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นโดยเน้นในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันเรื่องห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะมีการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะปัจจุบันจำนวนผู้ที่ศึกษาด้านนี้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการ ของสังคม แต่ต้องใช้ระยะเวลาที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยให้มีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดูรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่

จากนั้น ในเวลาต่อมา ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีรับมอบกระเช้าดอกไม้พร้อมของที่ระลึกจากนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง ที่ปรึกษาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และในฐานะรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ และคุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ/Chairperson พร้อมคณะ เพื่อให้กำลังใจแก่นายก รัฐมนตรีในการบริหารประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยดี และขอให้อดทนต่อการทำงานเพื่อประเทศชาติและเพื่อคนไทยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤติ ครั้งนี้อย่างลุล่วงด้วยดีตลอดไป