2013-09-12_141845

ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จอีกครั้งสำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556 (SMPC: Science and Math Project Challenge 2013)  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  ในวันที่ 4-5 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

 MG_0087 MG_0084
MG_0030 MG_0019

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานความตื่นเต้นของน้องๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ที่ได้เดินทางมาจากทั้ง 4 ภูมิภาค โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวนกว่า 70 ทีม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินโครงงานฯในครั้งนี้

นอกจากจะได้รับฟังข้อเสนอแนะและได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว น้องๆยังสามารถนำความรู้และทักษะจากกระบวนการต่างๆที่ได้มานั้น เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

_MG_0092 _MG_0141 _MG_0149

ทางคณะผู้จัด ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัล และน้องๆที่เข้าร่วมประกวดโครงการฯทุกๆคน

 

ผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556 มีดังต่อไปนี้

โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

1

โครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2

โครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

_MG_0426 _MG_0432
_MG_0442 _MG_0454
_MG_0508 _MG_0515
_MG_0538 _MG_0540

 ทางคณะผู้จัดโครงการฯ ขอขอบพระคุณสถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สพวค.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ (สพฐ.) และที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) ที่ร่วมจัดกิจกรรมดีๆเหล่านี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างเหมาะสม     รวมถึงขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดี อาทิเช่น นมถั่วเหลืองแลตตาซอย, ขนมปังเลอแปง, ชาเขียวโออิชิ, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรา มาม่า, นม UHT ตราโฟร์โมสต์ สำหรับอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับน้องๆและผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาในการจัดงานครั้งนี้ด้วย และ GRACZ บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับของรางวัลพิเศษ Party Set สำหรับน้องที่ได้รับรางวัลทุกคนค่ะ