รวมภาพบรรยายกาศงาน SMPC สนามภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร SC-1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

_MG_6694 _MG_6732 _MG_6739 _MG_6907 _MG_6926 _MG_6951

เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด , สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สพวค.)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556  (SMPC: Science and Math Project Challenge 2013) สนามการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ อาคาร SC-1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการจัดงานครั้งนี้ ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา, คณะตัวแทนจาก สปป.ลาว, คุณจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณต่อศักดิ์ จันทรวิสูตร ผู้อำนวยการโครงการฯ  เข้าร่วมชมงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO: World Robot Olympiad 2013) และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย (SMPC: Science and Math Project Challenge 2013) ประจำปี 2556 ในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมทั้งเยี่ยมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในครั้งนี้ด้วย

   _MG_6940 _MG_6951

_MG_6954  _MG_6932

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้นของน้องๆนักเรียนที่มาร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในปีนี้  และในการประกวดโครงงานฯครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมทั้งหมด จำนวนกว่า 90 ทีม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินโครงงานฯ นอกจากจะได้รับฟังข้อเสนอแนะและได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว น้องๆยังสามารถนำความรู้และทักษะจากกระบวนการต่างๆที่ได้มานั้น เพื่อนำไปพัฒนาในการแข่งขันในระดับต่อไป ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

_MG_6764 _MG_6791 _MG_6881 _MG_6902 _MG_6966 _MG_6968

ผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปี 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

• โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2013-08-29_144724

• โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2013-08-29_144752

• โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

2013-08-29_144805

• โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2013-08-29_144824

• โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2013-08-29_144844

_MG_6997 _MG_7002

_MG_7006 _MG_7050

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานครั้งนี้ รายชื่อโรงเรียนทีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 ในรอบภูมิภาคจะได้รับโควตาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม

ทางคณะผู้จัดขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดการประกวดโครงงานฯ ณ สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมงานทุกคนสำหรับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี รวมถึงท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในงาน SMPC สนามชิงแชมป์ประเทศไทย 2556 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 4-6 กันยายน 2556 นี้ ค่ะ