บรรยากาศโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 ( Science and Math Project Challenge 2013 :SMPC) ภาคกลาง

 _MG_2848 _MG_3527

ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จอีกครั้งสำหรับงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 ( Science and Math Project Challenge 2013 : SMPC) สนามภาคกลาง โดยทางผู้จัด บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด , สถาบันพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สพวค.)  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงการศึกษาธิการ (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดโครงงานฯในครั้งนี้  โดยจัดขึ้น ณ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556  ที่ผ่านมา

_MG_3189 _MG_3190 _MG_3301 _MG_3313 _MG_3423 _MG_3469

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความตื่นเต้นของน้องๆ ผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานฯ  ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในภาคกลาง เข้าร่วมทั้งหมด จำนวนกว่า 20 ทีม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินโครงงานฯ อาทิเช่น ผศ.ดร. สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ, ผศ. ดร. ปัญญา แขน้ำแก้ว, อาจารย์ วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, ดร. จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี และดร.อนันต์ บรรหารสกุล ทำให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการการส่งเสริมเยาวชนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้ น้องๆที่เข้าร่วมประกวดโครงงานฯยังได้รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากท่านคณะกรรมการ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการประกวดโครงงานฯ ระดับต่อไปอีกด้วย

_MG_3552 _MG_3562 _MG_3568 _MG_3583 _MG_3591

ผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปี 2556 ภาคกลาง มีดังนี้

• โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1

• โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

• โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

3

• โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

4

• โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5

ทางบริษัทฯ  ขอขอบคุณเจ้าภาพในการจัดการประกวดโครงงานฯ ณ สนามภาคกลาง ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และทีมงานทุกคนสำหรับการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี รวมถึงท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และผู้สนับสนุนใจดี อาทิเช่น นมถั่วเหลืองแลตตาซอย, ขนมปังเลอแปง และชาเขียวโออิชิ สำหรับอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับน้องๆและผู้เข้าร่วมงาน ตลอดระยะเวลาในการจัดงานครั้งนี้ด้วยค่ะ แล้วพบกันใหม่ในงาน SMPC สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ค่ะ

_MG_3029 _MG_3385
_MG_3397

ภาพบรรยากาศ

2013-07-25_091705