SMPC---BANNER

เตรียมตัว เตรียมทีมให้พร้อมและพกพาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ มาเจอกันได้กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย  (SMPC : SCIENCE & MATH PROJECT CHALLENGE 2013)

 ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัลและป้ายประกาศเกียรติคุณ  ภายใต้หัวข้อ รักษ์..พลังงาน”  ( Energy Preserve )  โดยโครงงานที่จัดการประกวดมีทั้งสิ้น 2 ประเภท แบ่งตามระดับชั้นได้ดังนี้

        1.ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

– ระดับชั้นมัธยมต้น

– ระดับชั้นมัธยมปลาย

2.ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์

-ระดับชั้นประถมศึกษา

– ระดับชั้นมัธยมต้น

– ระดับชั้นมัธยมปลาย

โดยในปีนี้ทางผู้จัดได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดการแข่งขันรอบภูมิภาคขึ้นเพื่อชิงแชมป์ระดับภูมิภาค โดยมีกำหนดการแข่งขันดังต่อไปนี้

                               

ลำดับ

วันที่

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่

จังหวัด

1

13 14 มิ.ย. 56

สนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

2

4 – 5 ก.ค. 56

สนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

ภูเก็ต

3

17 18 ก.ค. 56

สนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค  (ภาคกลาง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตศรีราชา

ชลบุรี

4

19 20 ส.ค. 56

สนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาสารคาม

 

      และมาร่วมประกวด ในรอบ แชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์ ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 4-6 กันยายน ที่ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

 

เปิดรับสมัครและดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันได้ทาง www.gammaco.com/smpc ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2556 เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 469 4731-8 ต่อ 212  และ www.facebook.com/gammacothailand