เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวินเซอร์  บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคสื่อและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู  เยียวยา ครูและนักเรียน โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยมีคณะอาจารย์ตัวแทนจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเข้ารับสื่อและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จำนวน 9 โรงเรียนด้วยกัน