จบไปแล้วการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555  Science & Math Project Challenge  SMPC : 2012 ประจำปี 2555 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ ลานกิจกรรมชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โดยในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณพจมาน วงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมบูธโครงงานของน้องๆที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้

การแข่งขันประกวดโครงงานในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2.ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมประกวดในทุกประเภทรวมกว่า 90 ทีม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินโครงการประกวดในครั้งนี้ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ซึ่งผลการประกวดคร่าวๆมีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จังหวัดนนทบุรี
ชื่อโครงงาน : ถ่านอัดแท่งจากขยะรูปทรงเรขาคณิต พิชิตภาวะโลกร้อน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ชื่อโครงงาน : การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เทสเซลเลชั่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อโครงงาน : กำหนดการเชิงเส้นกำหนดรายได้สูงสุดกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

รางวัลชนะเลิศ  ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อโครงงาน :  การเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ Zingiberaceaeที่มีต่ออายุการปักแจกันของดอกกุหลาบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์

สำหรับรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมดสามารถดูได้ทางด้านล่างและติดตามภาพบรรยากาศงานทั้งหมดได้ที่ Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/GammacoThailand  และทางบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ด้วยครับ

ประเภทโครงงานคณิตศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

ในส่วนของทีมที่เข้าร่วมประกวดทุกทีมตอนนี้ทางบริษัท ฯ ได้จัดโปรแกรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะได้เข้าเยี่ยมชมในสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศสิงคโปร์ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ Singapore Discovery Center ,พิพิธภัณฑ์การเดินสมุทร Maritime Experimential Museum & Aquarium ( MENA ) ทีมที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ตามลิ้งด้านล่าง