ผ่านไปอีกภูมิภาคแล้วกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” ประจำภูมิภาคเหนือ รอบนี้เราขึ้นเหนมือมาที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆ
สนามนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วภูมิภาคเหนือให้การสมัครเข้าร่วมประชุมกันประมาณ 80 ท่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ด้านอาเซียนจากวิทยากรที่เข้าร่วม และในระหว่างการบรรยายยังมีการเล่นเกมแจกสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย ซึงสามารถดูภาพบรรยากาศได้ทางด้านล่าง

สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะเป็นรอบของภูมิภาคใต้และจัดขึ้นเป็นภูมิภาคสุดท้ายแล้ว  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อาจารย์ในภูมิภาคท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.gammaco.com เลยครับ

ภาพบรรยากาศ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.451806791506036.101044.263668800319837&type=1

หรือ http://www.facebook.com/GammacoThailand