ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจาปี 2555   SMPC : Science & Math  Project Challenge 2012”  ชิงทุนการศึกษารวมมากว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และป้ายประกาศเกียรติคุณ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต

โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลด จดหมายเชิญ รายละเอียดโครงการประกวดได้ตามลิ้งด้านล่าง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2555

Download โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  SMPC 2012 และ จดหมายเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Download SMPC 2012 POSTER