ผ่านไปอีกภูมิภาคแล้วกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน” ประจำภูมิภาคกลาง รอบนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 12 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา

สนามนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วภูมิภาคกลางให้การสมัครเข้าร่วมประชุมกันอย่างมากมาย โดยการประชุมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งงานนี้ทางอาจารย์ที่เข้าร่วม ได้รับตัวอย่างสิ่อการเรียนการสอนติดไม้ติดมือกลับไปพร้อมกับประกาศนียบัตรอีกด้วย

สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะเป็นรอบของภูมิภาคเหนือ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ในภูมิภาคท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.gammaco.com เลยครับ

ภาพบรรยากาศ