เมื่อวาน วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องรัชดาบอลรูม โรงแรมเอสซีปาร์ค มีนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน ทยอยเข้าร่วมงานแถลงข่าว ไทยคม โรโบแคมป์ 2012 ซึ่งจัดขึ้น โดย มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคัดเลือกเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดสร้างหุ่นยนต์ ไปเปิดประสบการณ์ระดับโลก ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยน.ส.แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ก็ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมชี้แจงภาพรวมของโครงการ ในขณะที่ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้บรรยายรายละเอียดกิจกรรม ทั้งนี้ภายในงานจะมีการสาธิตหุ่นยนต์เยาวชน ทีมบาธแลบ ก่อนจะสิ้นสุดการแถลงข่าวในเวลาประมาณ 14.30 น. ส.แพทองธาร แถลงการแข่งขันหุ่นยนต์ไทยคมน.ส.แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า โครงการไทยคม โรโบแคมป์ 2012 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แก่เยาวชนไทย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ร่วมส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิไทยคม ก่อนจะคัดเลือกเจ้าของผลงาน จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้ 4 วัน 3 คืน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นจะคัดเลือกอีกครั้งให้เหลือ 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World Robot Olympiad 2012 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 11 พ.ย. 2555 ซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น จะช่วยให้เยาวชนมีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

            รวมทั้ งสามารถสร้างชื่อเสียง ในเวทีระดับโลกได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ภายหลังจบการแถลงข่าว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร กรรมการมูลนิธิไทยคม ได้ขึ้นรับมอบชุดเลโก้ และอุปกรณ์สนับสนุนจากตัวแทนบริษัทแกมมาโก้ โดย คุณจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบ ชุด LEGO MINDSTORMS Education Basse Set และ ชุด Education Resource Set รวมมูลค่าทั้งสิ้น 68,000 บาท