วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ (ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ดร.กรรณิการ์ เฉิน (รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด) พร้อมทีมงาน ร่วมจัดงานเลี้ยงเปิดตัวสินค้า NSM PLEARN SCIENCE ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
สินค้าชุดแรกที่เปิดตัวภายใต้ชื่อ NSM PLEARN SCIENCE จะเป็นชุดการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ 1. ชุดศึกษาดูใจ 2. ชุดเคมีฟองฟู่ 3. ชุดหรรษากระจกเงา 4. ชุดครบเครื่อง เรื่องวงจร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ => www.gammaco.com