อบรมหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS Education EV3 เชิงปฏิบัติการ โดยนักวิชาการพิเศษจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ WRO2019 สนามชิงแชมป์ภูมิภาคภาคใต้ ที่จะจัดขึ้น ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการแข่งขันได้ที่ https://gammaco.com/wro

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ lego ev3