เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำทีม Texas Torque ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก FIRST Robotics Competition (FRC) ปี 2013 จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการอบรมการสร้างหุ่นยนต์ (Robotics Training Program) ในโครงการ Innovation Studio เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านผลิตภัณฑ์ LEGO Education ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน