ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม My Hope T จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท + ถ้วยเกียรติยศ + ชุด Lego NXT 1 ชุด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม My Hope NL จาก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม I Genius จากโรงเรียน — ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม I Genius T จากโรงเรียน — ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท + ถ้วยเกียรติยศ + ชุด Lego NXT 1 ชุด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม KLV Team จากโรงเรียนคลองลานวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม SDW1 จากโรงเรียนสวัสดีวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท