สวัสดีค่ะ ขอเรียนเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนวิสุทธิรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 24-25 ธค.59 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE THAILAND 2016 ( FLL 2016) วันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทางบริษัทแกมมาโก้ ฯ จึงมีการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ขึ้นมาผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ อาจารย์วัชรี ทรัพย์พุ่ม 089-562-4561 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน (FLL2016) www.gammaco.com/fll