สวัสดีค่ะ เมื่อวานนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ช่อง ETV ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตสำหรับเด็ก robotschild อัดเทปในรายการ เมืองหุ่นยนต์ โดยในท้ายรายการมีตอบคำถาม มอบของที่ระลึกจาก บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับผู้ตอบถูกอีกด้วย

www.gammaco.com

รายการ เมืองหุ่นยนต์ 
ตอนที่ 1 หุ่นยนต์คืออะไร 
ตอนที่ 2 โครงสร้างของหุ่นยนต์ 
ตอนที่ 3 มอเตอร์หุ่นยนต์ ตอนที่ 1 
ตอนที่ 4 มอเตอร์หุ่นยนต์ ตอนที่ 2 
ตอนที่ 5 มอเตอร์หุ่นยนต์ ตอนที่ 3 
ตอนที่ 6 หุ่นยนต์ Ball Kicker 
ตอนที่ 7 หุ่นยนต์กบ 
ตอนที่ 8 หุ่นยนต์จับหนู(Mouse Trap) 
ตอนที่ 9 การทำงานของ Light Sensor 
ตอนที่ 10 หุ่นยนต์ EDUCATOR 1 
ตอนที่ 11 หุ่นยนต์ EDUCATOR 2 
ตอนที่ 12 หุ่นยนต์มองเห็นได้อย่างไร? ตอน 1 
ตอนที่ 13 หุ่นยนต์มองเห็นได้อย่างไร? ตอน 2 
ตอนที่ 14 หุ่นยนต์บังคับด้วยรีโมท 
ตอนที่ 15 การเปรียบเทียบ 2 Sensor 
ตอนที่ 16 การทำงานของ Gyro Sensor 1 
ตอนที่ 17 การทำงานของ Gyro Sensor 2 หุ่นยนต์ Gyro Boy 
ตอนที่ 18 หุ่นยนต์ได้ยินเสียงได้อย่างไร? 
ตอนที่ 19 หุ่นยนต์ Door Alarm Bot 
ตอนที่ 20 ใช้ Smart Phone ควบคุมหุ่นยนต์ 
ตอนที่ 21 ใช้ Bluetooth ควบคุมหุ่นยนต์ 1 
ตอนที่ 22 ใช้ Bluetooth ควบคุมหุ่นยนต์ 2 
ตอนที่ 23 หุ่นยนต์นักสำรวจ 
ตอนที่ 24 หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายสิ่งของ 
ตอนที่ 25 หุ่นยนต์ใช้งาน 2 Sensor ร่วมกัน 
ตอนที่ 26 Robot Mini-Golf 
ตอนที่ 27 Dancing Robot

330205 330206 330216 330218 330219 330220 330222 330224 330738 330741